Kontaktinformasjon

Eresfjord I.L. v/ Jorunn Elin Solhjell
6470 Eresfjord
Tlf.: 99041050
e-post

Spørsmål om websida eller konkurransereglar, kontakt Bjørn M. Øverås
eller Tor Erik Aarstad.